අනුර දිනවන ගොවිජන සමුළුව හෙට

  අනුර දිනවන ගොවිජන සමුළුව හෙට

  සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර දිසානායක මහතාගේ ජයග්‍රහාණය තහවුරුකරන ගොවිජන සමුලුවක් හෙට…
  කදුකර කඳුලට එරහිව අනුර හැටන් නගරයට

  කදුකර කඳුලට එරහිව අනුර හැටන් නගරයට

  “කදුකර කඳුලට එරහිව” මහජන රැලිය නමින් ජාතික ජන බලවේගය අපේක්ෂක අනුර දිසානායක මහතාට සහය පලකිරිමේ මහජන රැලියක් අද සැප් 22…
  අනුර පිළිගන්න තංගල්ලට ජන ගගක්

  අනුර පිළිගන්න තංගල්ලට ජන ගගක්

  ”ගොඩනගමු අපේ රට ”මැයෙන්  ජාතික ජන බලවේගය විසින් සංවිධානය කරන ලද මහජන රැලියක් තංගල්ල නගරයේදී ඊයේ දින (20) සවස 3.00…
  අපේක්‍ෂාවේ අපේක්‍ෂකගේ ජය තහවුරු කරන වැඩකරන ජනතා සමුළුව හෙට (12)

  අපේක්‍ෂාවේ අපේක්‍ෂකගේ ජය තහවුරු කරන වැඩකරන ජනතා සමුළුව හෙට (12)

  මෙවර ජාතික ජන බලවේගය නියෝජනය කරමින් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්‍ෂාවේ අපේක්‍ෂක අනුර දිසානායක මහතාගේ ජය තහවුරු කරන “ජන බල සටන…
  ජාතික ජන බලවේගයේ පළමු ජනතා සභාව අති සාර්ථකයි

  ජාතික ජන බලවේගයේ පළමු ජනතා සභාව අති සාර්ථකයි

  ජාතික ජන බලවේගය දිවයින පුරා සංවිධානය කරන බිඳවැටුණු රට – ගොඩනගමු අපි ජනතා සභා ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ රැස්වීම් මාලාවේ පළමුවැන්න අති…
  බිඳවැටුණු රට . ගොඩනගමු අපි – අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ජනතා සභාව අද

  බිඳවැටුණු රට . ගොඩනගමු අපි – අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ජනතා සභාව අද

  ජාතික ජන බලවේගයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක අනුර දිසානායක මහතා සහභාගී වන “බිඳවැටුණු රට . ගොඩනගමු අපි” දිස්ත්‍රික් ජනතා සභා ආමාන්ත්‍රණය කිරීමේ…
  Back to top button